O FIRMIE

Witamy,

Ad-marketing  jest agencją reklamową specjalizująca się  w dostarczaniu materiałów promocyjno-reklamowych.  Obsługujemy zarówno duże korporacje jak średnie i małe firmy.

Posiadamy ponad 18 letnie doświadczenie w branży reklamowej dzięki czemu zapewniamy obsługę na najwyższym poziomie oraz dostęp do ciekawych rozwiązań.

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę produktów ,które potrafimy dobrać do potrzeb nawet najbardziej wymagającego klienta.

 

Zapraszamy do współpracy !

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem Państwa danych jest firma Ad-marketing Grzegorz Kowalczuk z siedzibą w Płocku  ul. Mieszka I 2/15. W sprawach związanych z ochroną danych możecie się Państwo z nami kontaktować pod adresem biuro@ad-marketing.com.pl

Cel zbierania danych osobowych :

 • Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych)
 • Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność).
 • świadczenia na Pani/Pana rzecz usług reklamowych, PR-owych, promocyjnych, poligraficznych, produkcyjnych z uwzględnieniem niezbędnej korespondencji i bieżącego kontaktu w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług;
 • realizacji obowiązków prawnych m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;

 

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom  wspierającym naszą działalność

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej firmy

 • Dokumenty rozliczeniowe – księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba , że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
 • Dane dla celów marketingowych do czasu jej wycofania.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych prawo do ich sprostowania.

Możecie Państwo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Ad-marketing z wyjątkiem następujących sytuacji:

* otwarte zamówienie / umowa, które nie zostały jeszcze zakończone lub zostało zrealizowane  tylko częściowo.

* nieuregulowany dług wobec Ad-marketing , niezależnie od metody płatności.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z Ad-marketing. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij